Kontakt

Adresarfiriem.sk, a.s.
Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
email: adresarfiriem@adresarfiriem.sk

IČO: 44 610 904
IČ DPH SK2022751577
Číslo účtu: SK63 1100 0000 0026 2823 2121
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 956/S
 

Technická podpora a všeobecné informácie

Pre otázky, riešenia a návrhy na portáli adresarfiriem.sk kontaktujte kontakt@adresarfiriem.sk
 

Sídlo spoločnosti

Majerská cesta č.60, 974 01 Banská Bystrica
Email: obchod@adresarfiriem.sk

cpt

Odosielateľ kontaktného formulára súhlasí s tým, že údaje špecifikované a použité v žiadosti budú spracované spoločnosťou Adresarfiriem.sk, a.s. Odosielateľ súhlasí tiež prijímať telefónne hovory a elektronickú poštu zo spoločnosti Adresarfiriem pre reklamné a marketingové účely. Tento súhlas môže kedykoľvek odhlásiť emailom na kontakt@adresarfiriem.sk.